Inkokering van de Geleitsbeek - Vorst (BE)

Inkokering van de Geleitsbeek - Vorst (BE)

In opdracht van de BMWB (Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer) werd de Geleitsbeek ingekokerd. Aanvankelijk had men voorzien om dit project in betonnen buizen DN2400 uit te voeren. O.w.v. plaatsgebrek is echter overgeschakeld naar GVK-buizen van CCI-Leidingsystemen, die een veel kleinere wanddikte hebben. Hierdoor kon bespaard worden op de buitendiameter, wat resulteerde in minder onteigening van gronden van de aanpalende kavels. Funke Kunststoffe leverde hier in totaal 13 VPC XXL-buiskoppelingen en dit voor twee verschillende toepassingen.

Als eerste toepassing werden 11 VPC XXL-buiskoppelingen (diameter 2470mm) gebruikt ter onderlinge verbinding van GVK-buizen DN2400. Dankzij deze flexibele buiskoppelingen is het mogelijk buizen van heel grote diameters onderling te verbinden en dit op een betrouwbare, veilige en eenvoudige manier. Dit is onder meer interessant wanneer men door omstandigheden een gewone mof-spie verbinding moeilijk kan realiseren. Voor dit project was dit het geval door de hinderende schoren tussen de damplanken. Een ander voordeel van de VPC XXL-buiskoppeling is dat de koppelingen in één geheel worden aangeleverd en slechts op één punt over de volledige omtrek aangespannen dienen te worden. Hierbij heeft een technische medewerker van Funke Kunststoffe een voorbeeldmontage van deze VPC XXL-buiskoppeling uitgevoerd aan aannemer Jan De Nul.

Als tweede toepassing werden 2 VPC XXL-buiskoppelingen (diameter 1670mm en diameter 1970mm) als overgang tussen een GVK-buis en een betonnen buis DN1600 aangewend. Dit werd m.b.v. een HDPE plaatreductie (CCI-leidingsystemen Eric Boliau) uitgevoerd (zoals in het project Harelbeke). Op die manier werd het plaatsen van een extra betonnen toezichtkamer uitgespaard, wat zowel op financieel vlak als qua uitvoeringstijd een opmerkelijke reductie heeft opgeleverd.    

PROJECT Inkokering van de Geleitsbeek en aanleg collector Oude Vijvers 
LOCATIE Geleitsbeek - Oude Vijvers (Vorst, BE)
OPDRACHTGEVER SBGE / BMWB
AANNEMER Jan De Nul Group N.V. 
STUDIEBUREAU SECO Belgium nv/sa
UITVOERINGSTERMIJN 360 werkdagen

Toegepaste producten

VPC-buiskoppeling - XXL 1040-2820

VPC-buiskoppeling - XXL 1040-2820

Lees meer